Referee
  • Referee
  • Advanced Member Topic Starter
2009-08-07T16:59:29Z
Obavijest o upisu nove generacije studenata na Društveno veleučilište u Zagrebu – odjel za izobrazbu trenera iz HRVANJA

Natječaj za upis prvostupnika u prvu godinu trenerskog studija na Društvenom veleučilištu u Zagrebu – odjel za izobrazbu trenera - HRVANJA, objavljen je u dnevnom tisku u mjesecu lipnju 2009. godine. Temeljem nomenklature športova i športskih grana Hrvatskog olimpijskog odbora, od dana 21.5.2007. godine, grappling i atenski pankration uvrštene su kao športske grane športa Hrvanje. Navedeno je i u skladu s uključivanjem grapplinga i atenskog pankrationa u Svjetsku hrvačku federaciju (FILA-e). Sljedom navedenoga, a budući da je člankom 9. Zakona o športu propisano da trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu, preporučujemo upis u ovaj za sada jedini stručni studij u Hrvatskoj, gdje se mogu školovati treneri iz Hrvanja.

Razredbeni ispit za upis pristupnika na studij u ak. 2009./10. godini, za sve studijske smjerove (uključujući i hrvanje), održati će se predvidivo krajem mjeseca studenog ove godine.

http://www.kif.hr/predmet/hrv_st  . Također preporučujemo da se zainteresirani pristupnici jave što prije putem meila jednom od voditelja studija na e- mail: mario.baic@kif.hr .


Sponsor
Users browsing this topic